Product Details
Міністерство внутрішніх справ Украіни : подіі, керівники, документи та матеріали (1917–2017 pp.) Print Books Price: $  Availability: Inquire 

Ministerstvo vnutrishnikh sprav Ukrainy : podii, kerivnyky, dokumenty ta materialy (1917–2017 pp.) : Tom VI : Ministerstvo vnutrishnikh sprav - ministerstvo okhorony hromads'koho poriadku radians'koi Ukrainy v period destalinizatsii ta podal'shykh reorhanizatsii (5 bereznia 1953 r. - hruden' 1968 r.) 

Міністерство внутрішніх справ Украіни : подіі, керівники, документи та матеріали (1917–2017 pp.)