Product Details
Хлап и краля : игральные карты и карточная игра в Московском государстве XVI-XVII веков : историко-культурный очерк Print Books Price: $  Availability: Inquire 

Khlap i kralia : igral'nye karty i kartochnaia igra v Moskovskom gosudarstve XVI-XVII vekov : istoriko-kul'turnyi ocherk   

Хлап и краля : игральные карты и карточная игра в Московском государстве XVI-XVII веков : историко-культурный очерк