Product Details us
Принципи відкритості і прозорості в діяльності органів державного управління України (організаційно-правові засади) : монографія Print Books Price: $  Availability: Inquire 

Pryntsypy vidkrytosti i prozorosti v diial'nosti orhaniv derzhavnoho upravlinnia Ukrainy (orhanizatsiino-pravovi zasady) : monohrafiia   

Принципи відкритості і прозорості в діяльності органів державного управління України (організаційно-правові засади) : монографія